Arborist

 

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Benämningen arborist kommer från det latinska ordet arbor som betyder träd. Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare, beroende på kompetensnivå.

 

En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, men kan också arbeta med plantering och rådgivning. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad kronrensning, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar ingår också i arbetet.

 

Vid avverkningar kan en arborist plocka ner ett träd i små bitar så att påverkan på omgivningen blir obefintlig.

Träden bearbetas med specialgjorda hand- och motorsågar. Oftast klättrar arboristen upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona. Stora träd som växer vid gator kan också beskäras med hjälp av en skylift.

 

När man arbetar med att beskära träd, finns det flera aspekter att ta ställning till. Man måste se till att arbetet man utför gynnar omgivningen på bästa sätt. Man måste se på träden man arbetar med som levande individer där inget träd är det andra likt. Trädens perspektiv är en viktig del, om inte den viktigaste.

 

En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och riskanalys är viktiga områden.

 

 

Svavelticka

(Laetiporus sulphureus)

 

 

 

Jätteticka

(Meripilus gigananteus)

 

 

 

 

 

 

E.T.S. Trädvård © 2011

     

    Mobil +72 006 6012

    Telefon 0454 320147

    cees@etstradvard.se

    E.T.S. Trädvård